LØFT familien

LØFT familien

v/ Socialpædagogisk konsulent Birgitte Lyngtorp

 

LØFT familien

 

LØFT familien v/Birgitte Lyngtorp er en privat enkeltmandsvirksomhed, der leverer socialpædagogiske ydelser til kommunen af høj faglig kvalitet.

 

Den løsningsfokuserede metode er en målorienteret tilgang, som hjælper den enkelte borger med at foretage ændringer i sit liv ved at fokusere på løsninger fremfor problemer.

 

I mit arbejde med børnene, de unge og familerne har jeg altid de løsningsfokuserede briller på. Jeg tager udgangspunkt i de ressourcer, der er tilstede og de ting, der allerede fungerer. Ved at præcisere, forstørre og forstærke disse er målet at hjælpe familien med at finde den ønskede løsning.

 

 

Metoden indeholder kort fortalt følgende elementer:

 

- at finde ud af, hvad der allerede virker og gøre mere af det

- at finde frem til individets personlige og netværksmæssige ressourcer

- at bygge systematisk videre på tidligere og aktuelle succeser

 

 

Copyright © All Rights Reserved