Ydelser og takster

LØFT familien

v/ Socialpædagogisk konsulent Birgitte Lyngtorp

 

Ydelser

 

LØFT familien tilbyder socialpædagogisk konsulentbistand til kommuner primært i form af observation og støtte i hjemmet samt samværsopgaver.

 

Den enkelte opgave bliver løbende justeret i samarbejde med kommunen og familien alt efter hvilke behov, der viser sig eller opstår i processen.

 

 

 

Observation og støtte i hjemmet

 

Den socialpædagogiske indsats i hjemmet bliver planlagt og skemalagt i samarbejde med familien. Familien deltager i planlægningen af forløbet, hvilket skaber en særlig indsigt i de situationer, der udfordrer familiens hverdag. Indsatsen bliver også tilrettelagt i samarbejde med rådgivere og andre relevante parter.

 

Indsatsen tilbydes i form af støtte til forældrene mhp at udvikle sig i rollen som forældre, drage omsorg for og støtte til barnets udvikling og trivsel. Mere specifikt kan dette ske ved at hjælpe familien med at strukturere hverdagen, medvirke til øget opmærksomhed omkring børnenes skolegang, bistå ved løsninger af forskellige praktiske opgaver med henblik på, at familien på sigt bliver i stand til at stå på egne ben. Støtten finder sted i familiens eget hjem.

 

Arbejdsmetoden er både aktiviteter og samtaler med familien eller enkelte familiemedlemmer.

Samtalerne er både af pædagogisk og praktisk karakter, hvor aktiviterne indholder støtte til at skabe struktur og en stabil rutine og døgnrytme i hverdagen.

 

Støtten kan også indeholde hjælp til forældrenes kontakt og samarbejde med skole og institutioner.

 

En vigtig del af den socialpædagogiske indsats drejer sig også om at medvirke til at afdække familiens ressourcer, udfordringer og støttebehov.

 

Alle opgaver skræddersyes den enkelte familie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samværsopgaver

 

LØFT familien tilbyder både støttede og overvågede samværsopgaver i forældrenes hjem eller hos plejefamilien.

 

Samværene har til opgave at sikre, at kontakten mellem forældre og barnet forløber bedst muligt for både barn og forældre samt at skabe en tryg og positiv stemning.

 

Med udgangspunkt i LØFT tilbydes samtale før samværet med henblik på aftale omkring rammesætning, relevante opmærksomhedspunkter samt særlig støttebehov under samværet.

Ligeledes tilbydes der eftersamtale med evaluering af samværet.

 

 

Der udarbejdes samværsbeskrivelse efter hvert samvær med mindre andet er aftalt med bestiller.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydelse 1

Timer pr. uge

Pris pr. mdr

Observation og støtte i hjemmet

A: 2-4 timer

 

B: 5-8 timer

A: kr. 13000

 

B: kr. 26000

Ydelse 2

Timepris

Samværsopgaver

kr. 650

Alle forløb indbefatter supervision, transporttid indenfor Hovedstadsområdet, mødedeltagelse, dokumentation og statusskrivelser.

Priserne dækker over forskudt arbejdstid aften og weekend samt helligdage.

Betaling skal ske månedsvis ved udgangen af en måned og opsigelse af samarbejdet skal ske med en måneds varsel.

Transportudgifter takseres med kr. 3,70 pr. km.

 

Copyright © All Rights Reserved